Deze website maakt gebruik van cookies

Te veel vitamine D

Er wordt veel over getwijfeld, maar het is een feit dat je teveel vitamine D kan hebben. Dit gebeurt alleen niet snel en het komt zelden voor dat iemand te veel vitamine D heeft. Ons lichaam regelt zelf de aanmaak van vitamine D. U kunt dus gerust in het zonnetje blijven zitten zonder te veel vitamine D op te slaan. Te veel vitamine D kan alleen voorkomen als er meer dan de aanbevolen hoeveelheid vitamine D tabletten ingenomen wordt.


Uit een onderzoek van Universiteit Kopenhagen is gebleken dat te veel vitamine D net zo ongezond is als te weinig vitamine D. Uit het onderzoek is gebleken dat mensen met een te hoog vitamine D gehalte eerder komen te overlijden. Het is nog niet bekend waar de grotere sterftekans vandaan komt. Dit moet vervolgonderzoek nog uitwijzen.